X
X
Om Kroppsresonans

Välkommen till KroppsResonans. Mitt namn är Kenth Johansson och jag är kroppsterapeut på KroppsResonans. Jag är en glad och positiv människa som alltid försöker fokusera på möjligheter och problemlösningar för människor med olika problematiker. Utmaningen att göra människor glada och nöjda och överträffa dig som klient hos mig står ständigt i centrum i det dagliga arbetet. Jag har idag över 15 års erfarenhet av olika utbildningar och behandlingar i läkande syfte och har ett värdefullt nätverk om behandlingen i vissa fall behöver utvidgas.

Mina utbildningar:

» Ayur Veda utbildning, Markaryd, Sverige.
» Tragerutbildning Level 1, Bill Scholl/USA Tragerapproach, Malmö.
» Bowenterapi, European College of Bowen Studies, Somerset England, Malmö.
» Certification as educator/trainer at the IUMAB, Biobalance, Malmö.
» Idrottsmedicin, Hälsoteket, Malmö.
» Emotional Freedom Techniques (EFT), Biobalance, Malmö.
» Triggerpunktsutbildning, Hälsoteket, Malmö.
» KMT/KadioMental Coach med biofeedback instrument, Biobalance, Malmö.
» Massör- och Massageterapeututbildning, Hälsoteket Malmö.
» Dale Carnegie Course/Personlig utveckling, Dale Carnegie, Malmö.
» Utbildning i Kiroterapi, Manipulation och Mobilisering, Ahlstrands praktik, Karlstad

Kurser:

» Dr. Bachs Blomsterterapier, Aroma Creative, Halmstad.
» Olika kurser i energipåverkande terapier.

Välkommen att kontakta mig om du har frågor eller vill avtala en tid för behandling.
X
X
Min företagsfilosofi

Min grundfilosofi är att ge dig insikt och kunskap om dig själv för att kunna stärka din egen kraft och därmed påverka din framtid. Detta innebär att du måste bli medveten och få förståelse för din egen kropp och vad du måste göra för att bibehålla din hälsa. I dagens samhälle, med allt fler människor som är stressade, utbrända och sjukskrivna, är det av största betydelse att man får kunskap om vilka faktorer som förändrar sig i kroppen när vi blir sjuka.

Ny kunskap har lett fram till nya behandlingssätt och terapier om hur man kan hantera begynnande obalanser i sin kropp. Med en ökad förståelse och större insikt om dig själv kan du påverka framtiden och ge dig möjlighet att välja rätt väg till ett hälsosammare liv.

LADDA NER PDF OM KROPPSRESONANS »

X
X
Klassisk massage

Den svenska klassiska massagen är världsberömd och är en effektiv behandlingsmetod mot muskelspänningar. Det är en kraftfull massage som bearbetar, knådar och töjer musklerna, varvid blodcirkulatioen ökar i muskeln och du känner dig avslappnad. Massagen hjälper spända och ömmande muskler att åter bli smidiga och ökar därmed rörlighet och välbefinnande.

Regelbunden massage håller borta trötthet och smärta i axlar, rygg och nacke minskar smärttillståndet i kroppen och förbättrar inte bara blod- utan även lymfcirkulationen. Massagen är biverkningsfri och en skön avkopplingsform som återställer balansen i din kropp. Massageformen kan innehålla helkropp eller en viss del av kroppen allt efter klientens önskemål och behov.

Helkroppsmassage, sportmassage och terapeutisk massage:

» Stimulerar hudens funktion
» Stimulerar kroppens ämnesomsättning
» Underlättar blod- och lymfflödet
» Förbättrar blodomloppet i muskelaturen
» Ger en ökad elasticitet i senor och ledband
» Stimulerar bildandet av ledvätska
» Underlättar blodgenomströmningen i benhinnorna
» Harmoniserar de vegetativa nervsystemet
» Ger en fördjupad andning
» Sänker pulsen med cirka 15 slag i minuten
» Är muskelavslappning
» Bryter ner slaggprodukter i kroppen
» Ger en psykisk avslappning


X
X
Idrottsmassage

En tuffare massage för dig som tränar mycket. Ger en bättre återhämtning och optimerar dina resultat. Träningsintensiteten på elit- och motionärsnivån är ofta väldigt hög. Om mängden av träning ökar utan tillräckligt med tillfällen för återhämtning finns risk för att muskler blir överbelastade. Prestationsförmågan blir sämre och riskerna för akuta skador som muskelsträckning och bristningar ökar. För att undvika detta måste det finnas tillräckligt med tid för vila.

En muskel består av muskelfibrer och bindväv. Bindväven i muskeln förkortas vid träning. Det är därför viktigt med stretching efter avslutat träningspass för att återställa bindvävstrådarna till sin normala längd. Efter och mellan träningspassen kan man med fördel hjälpa muskeln att återfå sin normallängd med massagebehandlingar. En trött muskel skadas lättare än en utvilad. Tränar du hårt och ofta, hamnar du lätt på gränsen av vad muskeln klarar av utan att skadas och ibland tyvärr över samma gräns.

Regelbundna behandlingar ökar muskelns ämnesomsättning och ger en avslappnande effekt på spänd muskulatur vilket leder till att muskelns återhämtning påskyndas och risken för skador minskar och möjliggör en intensivare träning.

X
X
Företagsmassage

KroppsResonans Företagsmassage kommer regelbundet till er arbetsplats och utför behandlingar. Jag tillhandahåller massagebänk och all annan erforderlig utrustning. Vi går tillsammans igenom det praktiska som; hur ofta ni vill ha massage, massagetid, antal personer, vilka datum som passar osv.

Nya forskarrapporter visar att personer som regelbundet får massage på arbetsplatser får lägre stressnivåer, bättre koncentration, färre sjukskrivningar och ökad livsglädje och avspänning. Många företag investerar därför idag i massage som friskvård till sin personal.

X
X
Kardiomental träning (KMT)

Denna metod löser upp emotionella blockeringar som återfinns på en subtil energinivå i kroppens autonoma nervsystem. Motståndet yttrar sig i ett hämmat eller begränsat energiflöde i meridiansystemet med påverkan på mentala, fysiologiska och fysiska funktioner.

KMT är en självpåverkansmetod för balansering av stressrelaterade problem t.ex:

» Ospecificerad psykisk oro
» Prestationsstress
» Rädslor och livskriser
» Kroppslig smärta
» Utmattningskänslor och utbrändhet
» Rökavvänjning m.m

Principen bakom KMT baserar sig på en teori om att kroppens energisystem utgör en grund i kroppens kontrollsystem för känslomässiga reaktioner. KMT är ett mycket kraftfullt pedagogiskt och terapeutisk instrument för att bli fri från alla negativa känslomässiga obalanser som vi har skapat under livets gång. .

LADDA NER PDF OM KARDIOMENTAL TRÄNING »


X
X
Hjärtfokus HRV-analys

HRV (Heart Rate Varibilite) mäter och presenterar balans/variabilitet i vår kropps andning, hjärta, nervsystem och fysiologiska rytm. Hjärtfokusering eller Personlig Evolotion innebär en utveckling för ökad livskompetens och kvalitet genom egenträning i tillämpad hjärtfokusering. Metodiken stimulerar till färdigheter som stärker hälsan, grundad på förmågan till känslomässig stabilitet och självkontroll.

Träningen går ut på att återkoppla kontakten med kroppens hjärtmuskel vilket innebär att du får kontakt med din egen intution och vägledning. Människor som är stressade och negativt belastade andas ofta halvvägs ner i lungorna och förutsättningen för en optimal avspänning är att lungorna ventileras fullständigt vid in- och utandning.

Om inte detta tillstånd erhålles blir det en negativ påverkan på kroppens hjärtmuskel och dess naturliga informationsflöde kan ej upprätthållas. Detta får till följd att hjärtats frekvens/vibration till hjärnan och övriga av kroppens celler och organ kommer i obalans. Människans hjärta utgör kroppens koherenta kunskapscentrum och fungerar bäst och mest effektivt när hjärtaktiviteten skapar en resonans med andra organ och system.


Exempel på balans (den övre) samt obalans (den undre) i kroppens informationsflöde.

X
X
GDV Grafianalys

GDV (Gas Discharge Visualisation) Grafianalys är en realtidsmätning av optisk elektromagnetisk bioemission/strålning som visar all aktivitet och rörelse av energetisk, biokemisk, fysiologisk, emotionell och mental natur som sker hos människan. GDV Grafianalys bygger på att all materia emitterar elektromagnetisk strålning, i den synliga delen av spektrum.

Informationen i fotonpacket som bildas vid mätningen delger funktionell aktivitet i en specifik materia. Den mänskliga kroppen emitterar på exakt lika sätt elektromagnetisk strålning i organ, organsystem eller komplett i hela människans kropp. Med hjälp av datorbaserad utvärdering presenteras ett individuellt hälsoindex på höger respektive vänster kroppshalva.X
X
Triggerpunktsbehandling

Triggerpunkt är en hyperirritabel punkt i en spänd sträng, belägen i en avslappnad muskel som projicerar smärta till en annan del i kroppen. Det är en punkt som vid beröring/tryck ger smärta. De är ömmande och smärtande punkter som kan uppstå vid vissa muskelsmärtor och fibromyalgi, whiplash, nackstukningar etc.

När man trycker - eller i vissa svåra fall - berör en sådan punkt får man smärta inom ett stort område med en typisk utbredning för varje punkt. Smärtan upplevs ibland som om den "skjuter" i väg, likt ett pistolskott av statisk ansträngning, drag, stress eller annan ansträngning.

Efter att en triggerpunkt har aktiverats en gång, är punkten aktiv och fortsätter skjuta iväg smärtsignaler till omkringliggande muskulatur.

X

X
Tragerbehandling

Trager har fått sitt namn efter sin upphovsman Med. Dr. Milton Trager, USA (1908-1997) som ägnade hela sitt vuxna liv åt att utforska samspelet mellan kropp och själ. Under de första fyrtio verksamhetsåren var Dr Trager huvudsakligen inriktad på människor med rörelsehandikapp. I samband med att han började lära ut sitt arbete kom verksamhetsområdet att utökas och riktas till alla människor som är i behov av att må bättre.

Det som bl a är utmärkande för Trager är att terapeuten förhåller sig i ett avspänt och meditativt tillstånd och använder sina händer och sitt sinne till att kommunicera en kvalitetskänsla av lätthet och frihet till klienten, som ger upphov till en positiv reaktion och därmed till en förändring av vävnaden. "När en kropp känns lättare, börjar den också röra sig lättare". Trager är inte en teknik och inte heller en metod i den meningen att man måste följa en särskild fastslagen procedur, som anses leda till speciella resultat för olika symtom. Trager är snarare ett sätt att lära och lära ut omlärning.

I Trager fokuserar man inte på smärtan eller spänningen i vissa muskler eller rörligheten i vissa leder, utan Trager handlar om en integrering av hela kroppen. En upplevelse av att kropp och sinne är en enhet. Under livets gång magasineras alla upplevelser i det undermedvetna vilket avspeglar sig i kroppen som t ex smärta eller spända muskler. Med Trager® lär man sig att på ett tidigt stadium känna igen signalerna på muskelspänning, samt stress och veta vad man skall göra åt det.

Användningsområde med Tragerbehandling:

» Mot spänningar/smärtor i ryggen, nacke, skuldror/axlar, spända käkar etc
» Vid olyckshändelse eller sjukdom som begränsat kroppens rörelseförmåga
» För rörelsehinder orsakat av CP, MS, parkinsons sjukdom och stroke etc
» Vid rörelsebegränsningar på grund av trafikskador som wiplash etc
» För företag som vill öka välmåendet hos personal och alla medarbetare
« För lärare och pedagoger inom olika verksamhetsområden
» När höga krav ställs på koncentration, kreativitet och idéskapande

X

X
Koppningsmassage

Koppning har använts sedan tusentals år i Kina och stora delar av världen. Koppningen visade sig ha många positiva effekter på kroppen och effektiv vid ett flertal sjukdomsbilder. På 1950-talet gjordes en serie parallella studier i Kina och forna Sovjetunionen som bekräftade koppningens effektivitet. Det ledde till att koppningen etablerades som en officiell terapiform i Kina och används än idag på sjukhus för traditionell kinesisk medicin över hela landet. Man behandlar bl.a värk i muskler och leder, astma, förkylning, kronisk hosta, matsmältningsbesvär, vissa hudåkommor och högt blodtryck.

Koppning är ett sätt att med vakuum stimulera huden och därigenom påverka inre funktioner. Konceptet går ut på att jobba med undertryck = vakuum. På det sättet har man den unika möjligheten att utan att förstöra kapillärväggar extrahera blod ut i bindväven som då signalerar till kroppen att det finns något främmande i systemet. Immunförsvaret startar därefter en rensningsprocess (s.k. lymfdränage) och produktion av egen medicin (olika hormoner) för att balansera systemet (homeostasen). Cellernas avfallsprodukter kan då effektivt avlägsnas från bindväven, vilket lindrar muskelsmärta.

Koppning kan vara mycket effektivt vid mild ledgångsreumatism, myoser, triggerpunkter osv. Enligt den kinesiska medicinen går de 14 huvudmeridianerna genom huden. Meridianer är banor i vilka kroppens livsenergi (qi) flödar. Längs meridianerna finns punkter som är direkt länkade till de inre organen. Genom att stimulera specifika punkter med akupunktur, massage eller koppning kan vi påverka ett specifikt organs flöde av blod och qi.

X
X
Bowenterapi

Bowenterapin eller bowentekniken är en kroppsterapi olik alla andra, framarbetad av Tom Bowen från Australien. Det är en mjuk, smärtfri, korrigerande, balanserande, smärtreducerande, energigivande, stressreducerande och effektiv behandlingsmetod som främjar kroppens egen läkningsförmåga. Bowenterapin är idag spridd i hela världen. I Australien ingår den i osteopaternas utbildning. Den utövas också av massageterapeuter, kiropraktorer, zonterapeuter, naturmedicinare, sjukgymnaster, sjuksköterskor, allmänläkare, kirurger m.fl.

Med tummar eller fingrar stimuleras specifika punkter på kroppen. Detta sker genom en slags rullning över muskler, senor, ligament, nerver och akupunkturpunkter. När terapeuten har stimulerat ett visst antal punkter lämnas klienten ifred en liten stund för att vila. Detta för att ge kroppen tid att svara på den stimulans den fått. Terapeuten återvänder och stimulerar fler punkter med jämna mellanrum. Det är just i dessa pauser samt i cirka 7 dagar efter behandlingen, som den mesta av korrigeringen sker. Det är t.ex. inte ovanligt att ett snett bäcken redan efter några minuter börjar att hitta tillbaka till sitt rätta läge. Men lika ofta kommer förändringen smygande och helt plötsligt utan att man har märkt det, har besvären försvunnit.

En behandling kan ta allt mellan 10 och 45 minuter beroende på vad som behandlas. Ofta är 2-5 behandlingar med en veckas mellanrum tillräckligt för att få hållbara resultat, men ibland krävs längre behandling. Vid akuta besvär är det inte ovanligt att 1-2 behandlingar är tillräckligt. Det går för det mesta bra att behandla genom mjuk och ledig klädsel.

X
X
Frekvens/kvantbehandling

Den biologiska kroppen är ett energiinformationssystem där varje enskild levande cell strålar svaga elektromagnetiska vågor som kan komma i obalans av allt som människan utsetts för i dag. Kroppens system kan ges möjligheten att själv korrigera sig. Ny kunskap leder till nya behandlingssätt.

Här appliceras flera s.k. Matrisresonatorer på olika delar av kroppen efter ett visst system där obalanser uppstått. När den fästs på vissa bestämda ställen på kroppen, kommer den i resonans med organismens komplexa nätverk för informationsutbyte. Detta nät är genetiskt inprogrammerat i oss och när det är i resonans efter att ha varit i obalans bygger kroppen själv upp obalanserade områden.

Matrisresonatorn fungerar likt en stämgaffel för att kroppens elektromagnetiska system skall komma i balans och resonans och stämma in vibrationenrna i kroppens cellstruktur mot ett optimalt tillstånd.


Exempel på behandlingsschema baserat på en Matrisresonator.

X
X
PNF-behandling

Proprioceptiv neuromuskulär facilitering (PNF) är en metod för muskeltöjning och inleds alltid med ett muskelfunktionstest, där man aktiverar muskeln i sin huvudfunktion. Detta test kan ge information om rörlighet, styrka, smärta och ev. funktionsnedsättning i den muskel man undersöker. Muskeln belastas både koncentriskt och excentriskt. Sedan följer ett töjningstest där man testar en specifik muskel eller muskelgrupp genom en rörelse i motsatt riktning till muskelns eller muskelgruppens funktion.

Muskeltöjningen enligt PNF har som mål att förlänga korta muskler genom att avlägsna muskelns ursprung och fäste från varandra och på så sätt töja ut den till sin fulla längd. Man strävar efter att hitta ytterlägen. En mycket för kort muskel kan behöva flera töjningsomgångar vid skilda behandlingar för att återfå sin fulla flexibilitet och rörlighet.

Behandlingen kompletteras med råd om självstretchning och träning, så att det resultat som uppnås under PNF-behandlingen bibehålls och förstärks, genom att kunden själv aktiverar och sträcker ut muskeln mellan behandlingarna. På så sätt jobbar behandlare och behandlad tillsammans mycket strukturerat och resultatinriktat och uppnår också en förståelse för anledningen till för korta muskler och den smärta som kan hänga samman därmed.

Muskeltöjning enligt PNF har följande positiva effekter:

» Spänningar i muskeln släpper
» Förkortade muskler får ett ökat rörelseomfång
» Rörligheten i berörd led förbättras
» Bindväven i och omkring muskeln töjs ut
» Ökad blod- och lymfcirkulation
» Muskelspasmer löses
» Muskelkraften ökar
» Muskelömhet och ev smärta i muskeln minskar
» Koordinationen i muskler förbättras
» Högre effekt genom fysisk träning då muskler kan arbeta i hela sin längd


X
X

Ayur Veda

Ayur-Veda betyder kunskap om livet. Hela livet. En urgammal visdom om liv och hälsa, beprövad i tusentals år. Baserad på det som är enkelt och naturligt. Ayur-Veda är för dig som är frisk, vill fortsätta vara frisk och utvecklas. Det är även för dig som kommit ur balans och vill ha hjälp att återfå ditt välbefinnande. Med Ayur-Veda får du enkla, naturliga egenvårds- och utvecklingsprogram.

Människors olikheter kan verka slumpartade, men är en del av ett enkelt och intressant mönster i hela naturen. Att förstå detta mönster är nyckeln till att du själv kan skapa din egen hälsa och ditt eget välbefinnande. Ayur-Veda ger dig förståelse för samspelet mellan människor och natur, samt mellan det fysiska och det andliga.

Det finns beskrivningar av tre begrepp som ofta återkommer i Ayur-Veda., De kallas Vata, Pitta och Kapha. Du kan se dem som tre naturkrafter eller energiformer (doshor). De reglerar alla egenskaper och funktioner både i din kropp och i resten av universum.

X
X
Energimetoder

KroppsResonans använder energipåverkande metoder med syfte att stimulera och aktivera den mänskliga kroppens alla energinivåer.

För mer information om hur metodikerna fungerar välkommen att kontakta mig.

X
X
Öronljusbehandling

Öronljus - en välgörande och lugnande avspänningsmetod som fungerar på rent fysikalisk väg. Ett lätt undertryck (skorstenseffekt) i förening med värmen från ljusen stimulerar blodcirkulationen i öronen. Öronljusbehandling har utövats av Hopi-indianerna och kineser. Öronljusen är en naturprodukt och behandlingen är ett bekvämt och oskadligt sätt att rensa hörselgångarna från framför allt vax och andra slaggprodukter. En gammal beprövad folkmedicinsk tradition och det har funnits i flera tusen år.

Öronljusbehandlingen kan användas vid olika besvär i bihålorna, öronsusning, om man har mycket öronvax, vid upprepade öroninflammationer, samt för att aktivera ämnesomsättningen och lymfcirkulationen. Behandlingen får dock inte användas vid akut öroninflammation, om örat dränerats genom inopererat rör, om trumhinnan är skadad eller av epileptiker.

Öronljusbehandling är en effektiv behandlingsform för en mängd problematiker:

» Lindrar och verkar avslappnande
» Rengör hörselgångarna
» Mot vaxproppar
» Minskar klåda, irritation och eksem i öron och bihålor
» Tar bort Tinnitus och öronsusningar
» Vid lock för öronen
» Tryckreglerar vid huvudvärk, migrän och bihåleinflammation
» Aktiverar kroppens lymf- och metabolismprocessen

X

X
Spikmatta

För tusentals år sedan började indiska yogautövare använda det som idag är en av våra mest omtalade och säljande produkter - spikmattan. I Indien användes mattan för att häva fysiska och psykiska blockeringar genom att stimulera kroppsliga energipunkter. Därmed är mattans utformning förbunden med den kinesiska läran om akupunktur vars syfte är att bota sjukdomar och obalans i kroppen.

På 1980-talet kom ryssen Kuznetsovs förlamningsskador att behandlas med en spikmatta. Kuznetsov var så pass nöjd med resultatet att han startade en produktion av produkten. I dagens spikmatta har trä bytts ut mot tyg och spik mot cirka 6000 akupressurpiggar i plast, för kundens hygien och komfort.

När du använder en spikmatta rekommenderas det att du först lägger den på ett mjukt underlag för att sedan vila huden mot piggarna. De första minuterarna upplever du en lätt till något intensivare stickande känsla, som följs av en pulserande, varm känsla över hela ryggen. Som nybörjare kan du ligga på mattan mellan tio och femton minuter per tillfälle, för att sedan öka till mellan tjugo och fyrtio. När du ligger på mattan frisätts endorfiner som ger kroppen återhämtning och löser spänningar. Något som skapar lugn och ett mentalt välbefinnande i kropp och själ.

X

X
Föreläsningar och kurser

KroppsResonans erbjuder föreläsningar om människan ur ett hälsoperspektiv till företag, myndigheter, organisationer och föreningar. Jag arbetar med såväl grupper som enskilda.

KroppsResonans organiserar också kurser i självutvecklande och hälsobefrämjande tekniker efter behov och önskemål.

Känner du att en föreläsning eller kurs skulle öppna nya möjligheter kontakta mig så berättar jag gärna mer vad jag kan erbjuda.

X

X
Produktförsäljning

KroppsResonans tillhandahåller och säljer hälsobalanserande preparat och material:


SRE-Antenn

Ger vatten ett större hälsovärde genom att berikas med luftsyrets egen resonansenergi (SRE). Användes strax före konsumtion av vattnet. LADDA NER PDF OM SRE-ANTENN »

Dr Bach Blomsterdroppar
38 st olika droppar för negativa känslouttryck.

Matrisresonatorer
Återställer störda informationsstrukturer tillbaks i harmoni. Kan användas till det mesta.

Aloe Vera
Varma och kalla liniment för kroppens trötta och ansträngda muskler.
Juice (ej drickbar) passar perfekt för våtvarma omslag och olika muskelproblem.
Aloe Vera Juice (drickbar) är mycket effektiv mot bland annat magbesvär.

UDO:s Choice
Den optimala oljeblandningen för kroppen. Innehåller fettsyrorna Omega-3 och Omega-6.

Hårmineralanalys
Ett utmärkt sätt att testa mineraldepåerna i din kropp. Du får ett personligt svar på hur kroppens värde ser ut och kan därefter påverka utfallet på olika vis mot ett bättre välbefinnande.

Naturmedel
Produkter med högt effektivt resultat när kroppen behöver stärkas.

Spikmatta
Försäljning av marknadens förekommande spikmattor.

Koppningsverktyg
Försäljning av koppningsset med fyra olika storlekar.

Intresserad av att köpa någon produkt – kontakta mig på KroppsResonans.

X

X
Mina referenser

KroppsResonans har skänkt stort välbefinnande och hjälp många i sina olika problematiker. Här hittar du en del av mina kunder som referenser till mitt arbete:

SKANSKA » NCC » POLISEN I MALMÖ » ABB « AWAPATENT » YSTAD SALTSJÖBAD »
FC ROSENGÅRD » PURUS MALMA » MKB » FOLKTANDVÅRDEN

X

X
Prislista

Se under Boka, nedan eller överst på sidan. Där kan ni se alla aktuella priser när ni bokar tid.

X
X

KontaktuppgifterKENTH JOHANSSON

» Diplomerad KMT/KardioMental Tränare/Coach
» Diplomerad/certifierad massör och massageterapeut
» Diplomerad Bowenterapeut
» Trager Approach/Level 1
» Ayurvedisk hälsokonsult utbildad/steg 8 (pågår)

KROPPSRESONANS

Besöksadress: Grönegatan 2 » Postadress: 211 28 Malmö
Telefon: 040-49 33 58 » Mobil: 073-686 23 79
E-post: ke.johansson@telia.com » Internet: www.kroppsresonans.se

X
X

Boka eller skicka mailMAILA TILL KROPPSRESONANS »